განხორციელებული პროექტი – “კონსტრუქტ2”

წყლის სრული ფილტრის სისტემის მონტაჟი კოლეჯ კონსტრუქტორში

გამოწვევა:
კოლეჯი კონსტრუქტ2 არის დიდი სასწავლო დაწასებულება ბევრი მოსწავლით, მათი მომსახურებისათვის კი საჭიროა უწყვეტად სუფთა წყლით მომარაგება. ამ მიზნის მისაღწევად კოლეჯს დამოტაჟებული აქვთ რეზერვიულები რომლებშიც დროთაგანმავლობაში წარმოიქნებოდა ყვითელი ფერის ნალექი რაც მიუთითბს წყლის მექანიკურ დაბინძურებაზე.

მოთხოვნა:
მექანიკური დამაბინძურებლებისაგან გაწმენდა და სასადილოში სუფთა სასმელი წყლის უზრუნველყოფა

გადაწყვეტილება:
მოთხოვნის შესაბამისად გადაწყდა დაგვემოტაჟებინა მაღალი წარმადობის 2 ცალი 20 ინჩიანი ბიგ ბლუ-ს კოლბებ. პირველ კოლბაში მოვათავეთ 5 მიკრონინიანი პოლიპროპელენის კარტრიჯი რომელიც უზრუნველყოფს მცირე ნაწილაკებისაგან ფილტრაციას, მეორე კოლბაში კი ნახშირი ბლოკი რომელიც ასუფთავებს ქლორისაგან, ბიოლგიური მინარევებისაგან და წყალს ალის უსიამოვნო სუნს და გემოს.

სასმელი წლის მისაღებად კი სასადლოში დავამონტაჟეთ 2 ცალი 7 ეტაპიანი უკუ ოსმოსის სისტემა – AQUAFILTER RX75 რომელსაც ვიყენებთ როგორც სასმელი წყლის მისაღებად ასევე საკვების მოსამზადებლად.

შედეგი:


ჩვენი სერვის ჯგუფის მუშაობის შედეგად დაყენადა ზემოთ ხსენებული ფილტრები და შესაბამისად დაკმაყოფილდა დამკვეთის მოთხოვნები.

– მთლიან სისტემას მიეწოდება დარბილებული წყალი, რომელიც არ წარმოქმნის ნადებს –  დამატებით იფილტრება ქვიშისა და სხვა უხეში მინარევებისაგან, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს დამარბილებელი ფილტრის ხანგძლივ და შეუფერხებელ მუშაობას.

გააზიარე