განხორციელებული პროექტი – კერძო ბინა არქი თაუერში

წყლის დარბილება და ქლორისგან გაწმენდა კერძო ბინაში        

გამოწვევა:
მომხმარებელი ჩიოდა რომ შხაპის მიღების შემდეგ კანი უშრებოდა და უჩნდებოდა გამონაყარი. აღნიშნული პრობლემების გამომწვევია ხისტი წყალი და ხშირ შემთხვევაში ქლორი.


მოთხოვნა:
მთლიანი წყლის დარბილება და ქლორისგან გაწმენდა

გადაწყვეტილება:
პრობლემის მოსაგვარებლად  დავამონტაჟეთ შედეგი ფიტლრები:

პირველ ეტაპზე დამოტაჟდა 10 ინჩიანი კოლბა 5 მიკრონიანი პორიპოლენის კარტრიჯით უხეში ფილტრაციისათვის.

მეორე ეტაპზე  10 ინჩიანი კოლბაში მოვბათავსეთ ნახშირის ბბლოკი რომელიც აშორებს ქლორს და მძიმე მეტალებს.

მესამე  ეტაპზე შეირჩა დამარბილებელი ფილტრი AMII GASTRO GELO, რომლის წარმადობაცაა 300 ლიტრი საათში. ფილტრი ავტომატურად აკეთებს რეგერენაციას იმ პერიოდში როდესაც არ ხდება წყლის მოხმარება.

შედეგი:

ჩვენი სერვის ჯგუფის მუშაობის შედეგად დაყენდა ზემოთ ხსენებული ფილტრები და შესაბამისად დაკმაყოფილდა დამკვეთის მოთხოვნები.

–  წყალი გაიწმინდა ქლორისა და უხეში მინარევებისაგან;
– მთლიან სისტემას მიეწოდება დარბილებული წყალი.

მომხმარებლის მoთხოვნა დაკმაყოფილდა და  შხაპის მიღება აღარ იწვევს დისკომფორტს.

გააზიარე