შესრულებული წყლის ფილტრაციის პროექტი კერძო სახლისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში

აქვაშენის სერვის ჯგუფმა განახოციელა წყლის ბილიოგიური და ქიმიური გაწმენდა გადარბნის მუნიციპალიტეტში. წყლის ერთადერთი წყაროა ჭაბურღილი, რომელიც დაბინძურებულია მიკრობიოლგიურად, კერძოდ კოლიფორმული ბაქტერიებით, ასევე აქვს მაღალი სიხისტე.ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩვენმა სერვის ჯგუფმა განახორციელეა შემდეგი ფილტრების მონტაჟი:* პირველ ეტაპზე წყალს უტარდება პრეფილტრაფაცია უხეში მინარევებისაგან;* მეორე ეტაპზე წყალი გადის დამარბილებელ ფილტრში და აცლის სიხისტეს, რომელიც უზრუნველოფს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დაცვას ნადებსაგან, კანისა და თმის დაცვას გაუხეშებისაგან.* მესამე ეტაპზე ხდება წყლის სტერილიზება UV სტერილიზატორით, რომელიც ულსტრაიისფერი სხივით კლავს ბაქტერიებს და ვირუსებს. ამ სამი ეტაპის გავლის შემდეგ მიეწოდება სახლს გაფილტრული და უსაფრთხო წყალი

გააზიარე