როგორ შევაფასოთ ჭის და ჭაბურღილის წყლის ხარისხი და გავწმინდოთ ის?

დღეში, საშუალოდ 15-ჯერ ვუშვებთ ონკანს. წყალს ვსვამთ, ვრეცხავთ და ა.შ. მაგრამ იცით, საიდან მოდის და ან რა გზას გადის წყალი ონკანში მოხვედრამდე? არის რაღაცები, რაც უნდა გაიგოთ, სანამ ონკანის წყალს დალევთ:

საიდან მოგვეწოდება  სასმელი წყალი?

მოსახლეობის უმეტესობას წყალი ცენტრალური საზოგადოებრივი მიწოდების სისტემებიდან მიეწოდება. მაგრამ არის გამონაკლისებიც: მომხმარებელთა მცირე ნაწილი წყალს იღებს საკუთარი მცირე წყალმომარაგების სისტემებიდან, როგორიცაა, წყარო ან ჭა. ეს ძირითადად ეხება სოფლებსა და ქალაქგარეთ მდებარე დასახლებებს.

რა უნდა გაითვალისწინოთ საკუთარი წყლის სისტემების გასამართად?

მიწიდან მოპოვებული წყლის ხარისხი დიდწილად, გეოლოგიურ და გარემო პირობებზეა  დამოკიდებული. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა გზა გაიარა წყალმა. ეს გვაძლევს ინფორმაციას მასში შემავალი ნივთიერებების შესახებ.

მაგალითად, წვიმის წყალი ატმოსფეროში არსებულ სხვადასხვა ნივთიერებებს შთანთქავს, რაც მას ცვლის. შემდეგ ის ნიადაგის ფენებში მიედინება და კიდევ უფრო მეტი ნივთიერებით ივსება. ამას ემატება მიკროორგანიზმები. ლეგიონელა თითქმის ყველა ბუნებრივ წყალში გვხვდება. არასასურველი ინგრედიენტებით გაჯერებული წყალი მიწისქვეშა წყლის სახით გვევლინება.

ნიადაგის შემადგენლობა და მასში შემავალი მინერალები წყლის სიხისტე განსაზღვრავს:  მაგალითად, თუ მასში დიდი რაოდენობით კალციუმისა და მაგნიუმის იონები მოხვდება, ის მკვრივდება. 

რა შემთხვევაში უნდა გაატაროთ ღონისძიებები ჭაბურღილის წყლის გასაწმენდად?

შემდეგი ფაქტორები ცალსახა ნიშანია იმისა, რომ წყალი სასმელად უვარგისია:

  • სიმღვრივე
  • რკინისა და მანგანუმის მაღალი შემცველობა
  • ქვის ფორმირება
  • ნიტრატების მაღალი დონე
  • მარლები
  • პერმანენტური ჟანგვადობა

როგორ გავწმინდოთ ჭის წყალი?

პირველ რიგში, სასმელი წყლის ხარისხის დასადგენად, ზუსტი ანალიზი ყოველთვის აუცილებელია – მაშინაც კი, თუ არ არსებობს რაიმე თვალსაჩინო ნიშნები.

წყლის ანალიზი იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას წყლის ბუნების შესახებ. სუნის, ნალექის, სიმღვრივისა და ფერის გარდა, ასევე მოწმდება წტლის ელექტრო-გამტარობა, pH-ის დონე, მჟავიანობა, სიხისტე, მინერალების, მანგანუმის, რკინის, სულფატების შემცველობა. 

დაბინძურებული სასმელი წყლით გამოწვეული პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით, ჭაბურღილის წყალი უნდა დამუშავდეს საყოფაცხოვრებო წყლის ციკლში მოხვედრამდე. ამისთვის, ანალიზის ჩატარების შემდეგ, საჭიროა შეირჩეს შესაბამისი წყლის ფილტრი. ეს დამოკიდებულია წყლის დაბინძურების მახასიათებლებზე. 

ძირითად შემთხვევაში, ჭაბურღილის წყალი მაღალი სიხისტით გამოირჩევა, რის გამოც ფუჭდება ტექნიკა, ზიანდება მილები და ა.შ. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რეკომენდებულია დამარბილებელი ფილტრების გამოყენება.

სიხისტის გარდა, ჭაბურღილის წყლის მთავარი პრობლემაა ბაქტერიები. ამ შემთხვევაში უმჯობესია თუ ულტრაიისფერ სტერილიზატორის ფილტრაციის სისტემას გამოიყენებთ. 

წყლის სიმღვრივის მოსაშორებლად კი საკმარისია პრეფილტრაციის სისტემის დაყენება.

აგრეთვე წაიკითხე: 7 პრობლემა, რასაც ხისტი წყალი იწვევს 

გააზიარე