ანტისკალანტი სითხე Ropur 3000 A 23ლიტრი

800,00 

თხევადი ანტისკალანტი-დისპერსანტი

ანტისკალანტი არის პროდუქტი, რომლიც სპეციალურად შექმნილია უკუ ოსმოსის (RO) წყლის გამწმენდი სისტემებისთვის უსაფრთხოდ და მაქსიმალური ეფექტურობით.  ათასობით მომხმარებელი მთელ მსოფლიოში აფიქსირებს უფრო მაღალ და მდგრად შესრულებას ანტისკალანტების დოზირებისას.
ანტისკალანტი შეესაბამება წყლის დამუშავების დღევანდელ მოთხოვნებს, მათ შორის NSF 60, ქვეყნის სპეციფიკური სახელმწიფო სასმელი წყლის სერთიფიკატებს და ISO 9001/14001 წარმოების სერთიფიკატს.
ანტისკალანტი გამოიყენება მთელ მსოფლიოში ასობით მცირე, საშუალო და დიდ უკუ ოსმოსის ქარხანებში.

სარგებელი
ანტისკალანტები შექმნილია RO უკუოსმოსი მემბრანის მუშაობის ოპტიმიზაციისთვის, თანხის დაზოგვისას:

RO უკუოსმოსის მემბრანის აღდგენის/კონვერტაციის კოეფიციენტის ოპტიმიზაცია
RO მემბრანის ზედაპირების დაცვა ეროზიისა და დაჟანგვისგან
ბიო დაბინძურების განმეორების შემცირება
შეფუთვის ადაპტაცია საიტის მარტივი და უსაფრთხო მუშაობისთვის

მახასიათებლები:
– კარბონატული და სულფატური დანალექების მძლავრი ინჰიბიტორი
– უზრუნველყოფს კოლოიდური და შეტივტივებული ნაწილაკების დისპერსირებას
– ეფექტურია წყლის განსხვავებული შემადგენლობებისთვის
– დაბალი ეფექტური დოზისა და ქიმიური გამორეცხვების სიხშირის შემცირების ხარჯზე, უზრუნველყოფს სისტემის
ეკონომიურ მუშაობას
– საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ სტაბილურად მაღალი ხარისხის პერმეატი (გაფილტრული წყალი) ხანგრძლივი დროის მანძილზე
– არ შეიცავს ფოსფორულ ნაერთებს, რის გამოც უსაფრთხოა გარემოსათვის
– წყალში ფოსფორის დონის გასაკონტოლებლად გამოყენების შესაძლებლობა
– გამოიყენება გასაწმენდი წყლის ტიპების ფართო სპექტრისათვის
– მაქსიმალური ეფექტურობისთვის სასურველია ანტისკალანტი შეიყვანოთ უკუოსმოსის სისტემის კარტრიჯების წინ
– ახანგრძლივებს მემბრანული ელემენტების ექსპლუატაციის ვადას

– ექსპლუატაციის ვადა: ხარჯვადი  მასალა, დამოკიდებულია წყლის სიხისტეზე,

– ცივი წყლის ფილტრი

– ნარჩენი სიხისტე: 0 –  მგ/ექვ/ლ

– სამუშაო ტემპერატურა: 5°C  – 38°C

– ანტისკალანტის მოცულობა: 23 ლ