პროდუქციის შეძენის წესები და პირობები

სად არის შესაძლებეი წყლის ფილტრების შეძენა?

 • აქვაშენის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია აქვაშენის მაღაზიაში ქუთაისი გუგუნავას ქ. N5დ
 • პარტნიორ 50 – ზე მეტ მაღაზიებში საქართველოს მასშტაბით: იხ. დეტალურად. გორგია, ბრიკორამა, თერმორუმი და სხვა.
 • აქვაშენის ინტერნეტ მაღაზიაში ვებ გვერდზე www.aquasheni.com  ეს საიტი წარმოადგენს შპს „წყლის ფილტრები“ -ს საკუთრებას

მიმწოდებელი კომპანი:

 • ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქციის შეძენისას თუ აგრეთვე შევიძენთ აღნიშნული პროდუქტის მონტაჟის მომსახურეობას ამ შემთხვევაში გადამზიდავ კომპანიას წარმოადგენს აქვაშენი – შპს „წყლის ფილტრები“ ხოლო თუ მხოლოდ პროდუქტის შეძენა გსურთ და მონტაჟი არა ამ შემთხვევაში გადამზიდავ კომპანიას წარმოადგენს თქვენი სურვილისამებრ: DHL Express, FedEx ან “გიგა დელივერი”. პროდუქციას მოიტანენ შეკვეთისას მითითებულ მისამართზე.
 • შპს „წყლის ფილტრები“ -ს პასუხისმგებლობას იღებს რომ მომხმარებელს ჩაბარდება ახალი და დაუზინებელი პროდუქცია. შპს „წყლის ფილტრები“ -ს პასუხიმგებლობა არ მთავრდება პეოდუქციის სატრანსპორტო კომპანიაზე გადაცემისას.

მიწოდების ფასები და პერიოდი:

 • მიწოდების პერიოდი შეადგენ 1 – 3 სამუშაო დღეს. თუ მიმწოდებლად აირჩევთ საფოსტო მომსახურეობას
 • მიწოდების და მონტაჟის პერიოდი შეადგენს 1 – 7 სამუშაო დღეს თუ აირჩევთ პროდუქციის შეძენისას მონტაჟის სერვის. ( ჩვენმა სერვის ჯგუფმა უნდა მოახდინოს დაგეგმვა რომ განახორციელოს მონტაჟი )
 • გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოდების ვადა გაიზარდოს ასეთის არსებობის შემთხვევაში ოპერატორი გაცნობებთ წინასწარ
 • 200 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება არის უფასო, 200 ლარამდე შენაძენზე მიწოდების საფასურია 10 ლარი.  

საგარანტიო მომსახურეობა:

 • საგარანტიო მომსახურეობა გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული პროდუქტის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას ან გამოცვლას.
 • წყლის ფილტრაციის სისტემებს რომელთაც აქვთ ელექტრო ტუმბო აგრეთვე წყლის დამარბილებელ ფილტრის რომელიც მუშაობს ელ. ენერგიაზე და ულტრაიისფერი წყლის სტერილიზატორი რომელიც აგრეთვე მუშაობს ელ. ენერგიაზე და მოყვება ნათურა. ელექტრო მოწყობილობებზე ვრცელდება 1 წლიანი გარანტია აუცილებელია მომხმარებელი იყენებდებს ელექტრო ენერგიის მარეგულირებელს სხვა შემთხვევაში გარანტია არ გავრცელდება.
 • წყლის ფილტრტებზე, ფილტრაციის სხვა სისტემებზე და ფილტრის კარტრიჯებზე მოქმედებს 6 თვიანი გარანტია თუ მისი მოხმარების პირობებში ფილტრმა ვერ იმუშავებს ამ შემთხვევაში ამოიცვლება თქვენი პროდუქტი.
 • მაგ: 6 ბარზე მომუშავე ფილტრმა თუ ვერ გაუძლო წყლის წნევას 6 ბარამდე. ფილტრის კარტიჯის და ფილტრაციის სისტემების მახასიათებლები მოცემულია პროდუქტს სრულ აღწერაში.
 • საგარანტიო მომსახურეობის მისაღებად ნივთის მფლობელმა აქვაშენი -ს სერვის ცენტრში ან ელექტრონულად უნდა წარმოადგინოს საგარნტიო ტალონი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში ).
 • საგარნტიო მომსახურეობის განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად. 

საგარანტიო მომსახურეობა არ ხორციელდება:

 • თუ გასულია საგარანტიო ვადა
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებული
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური და მექანიკური დაზიანება/დეფექტი
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით

ნივთის შეცვლა დაშვებულია ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

 • შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა თუ დაფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
 • შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარმოადგინოთ „აქვაშენი“ -ს სერვისში/მაღაზიაში ან ელექტრომულად მოგვაწოდოთ სურათები.
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა და არ ექვემდებარება შეკეთებას 3 (სამი) დღის განმავლობაშ, ნივთი შეიცვლება.
 • ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლეტქაციით, აუცილებელია ყუთის და აქსესუარების შენახვა.
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების, შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით.
 • შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას გადახდილი ფასით. გაცვლის შემთხვევაში (როცა გაყიდვაში არ არის იგივე ნივთი) ნივთის ღირებულება განისაზღვრება შეძენისას გადახდილ და გასაცვლელი ნივთის ფასებიდან.
 • ფორსმაჟორული მდგომარეობისას, მომხმარებელთან დაკავშირება თუ ვერ ხერხდება აქვაშენი უფლებამოსილია შეიტანოს წინამდებარე პირობებში, საგარნტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში ცვლილება.
 • წინამდებარე საგარნტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.

უნაკლო ნივთის უკან დაბრუნების პირობა:

 • მყიდველს ნივთის დაბრუნება შეუძლია მისამართზე მიღებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში.
 • მყიდველმა ნივთის მდგომარეობა სურათით უნდა გამოაგზავნოს აქვაშნეის ოფიციალურ მაილზე inf@aquasheni.com ან სოციალურ ქსელში (FB). ასევე ინფორმაციას თან დაურთოს შეკვეთის კოდი ან შემძენი პირის სახელი გვარი ან პირადი ნომერი
 • ნივთის უნაკლო მდგომარეობა შეფასდება აქვაშნის მომხმარებელთა მომსახურეობის მიერ.
 • თანხმობის შემთხვევაში მყიდველის ნივთი კომპანიაში უნდა დაბრუნდეს საკურიერი მომსახურეობით. საკურიერო მომსახურეობის საფასურს იხდის მომხმარებელი.
 • თანხის დაბრუნება გადახდის დროს მითითებულ ანგარიშზე მოხდება ნივთის კომანიაში ფიზიკურად დაბრუნებიდან 5 კალენდალური დღის განმავლობაში.

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

 • ვებ-გვერდიდან aquasheni.com არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

აბონენტის სახელს, გვარს და ნომერს;
ოპერაციის განხორციელების თარიღს;
ჩარიცხული თანხის ოდენობას.

 • აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.  თქვენი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა თქვენს მიერ შემოთავაზებულ მიმღების ანგარიშზე.
 • თანხის დაბრუნება მოხდება 5 კალენდალური დღის განმავლობაში.

შეზღუდული პასუხისმგებლობა

 • შპს „წყლის ფილტრები“ -ს ინტერნეტ მაღაზია წარმოდგენილია ისეთი როგორიც არის და ისეთი როგორზეც მიგიწვდებათ ხელი. მისი გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობას. შპს „წყლის ფიტლრები“ არ აგებს პასუხს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებით, ან მისი გამოუყენებლობის შედეგად გამოწვეულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზიანზე თუ დანაკარგზე.
 • ნივთის გადაზიდვის შედეგად დამდგარ ზიანზე ერთპიროვნულად პასუხს აგებს გადამზიდავი კომპანია, თუმცა მომხმარებელს ზიანის შემთხვევაში კონტაქტი აქვს შპს „წყლის ფილტრებ“თან და ჩვენ აგინაზღაურებთ ან გამოგიცვლით ნივთს. ასეთ შემთხვევაში კურიერთან უნდა დაფიქსირდეს პრეტენზია დაზიანების თაობაზე. 
 • მომხმარებელი ვალდებულია აცნობოს შპს „წყლის ფილტრები“-ს შესაბამის სამსახურს არასასურველი გარემოების შესახებ და კომპანია იტოვებს უფლებას, თვითონ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირებული პრობლემის თაობაზე.